Direcció: Marta Gorchs.
Assessorament artístic: Calire Heggen, Théâtre du Mouvement.
Coproducció CAER.
Estrena: Teatre Bartina, Festival Trapezi 2012.